Rekisteriseloste 1/2018

 

1. Rekisterinpitäjä
Private Case Oy
LAHTI, FINLAND


2. Yhteyshenkilö

Jouni Mikkonen
+358 40 0629280
jouni.mikkonen@privatecase.fi


3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


4. Peruste tietojen käsittelylle

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen laillisten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitaminen.


5. Rekisterin sisältö

Asiakkaan tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot tilatuista tuotteista.


6. Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaan omalla suostumuksella tuotetilausten yhteydessä, tai jos asiakas ottaa yhteyttä yrityksemme verkkosivun kautta yhteydenottolomakkeella.


7. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, tilausten valmistamiseen ja toimittamiseen, sekä suoramarkkinointiin.


8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan edellä mainittuja tarkoituksia varten.


9. Mahdolliset muut tietojen käsittelijät

Jaamme henkilötietoja organisaatiossamme vain siinä laajudessa, kun se on palvelumme suorittamiseksi tarpeen.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille oikeuksien ja velvollisuuksien noudattamiseksi, esim. kuljetusyrityksille tai saatavien seurantapalveluille.


10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Tietojen suojaus

Rekisteri on sähköisessä tietokannassa, joka on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta, ja jonne on pääsy ainoastaan salasanojen avulla.


12. Tietojen tarkastusoikeus, säilyttäminen ja hävittäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset korjaukset tai poistamme tiedot. Pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@privatecase.fi.
Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa, esimerkiksi kirjanpitolain mukaisesti.